เจตนารมณ์ชัดเจนในคืนเดือนมืด กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถก!! EIA ต้องรอบด้านและเป็นธรรม

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร ประชุมหารือวิเคราะห์ EIA และเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ย้ำต้องให้ข้อมูลรอบด้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่ตั้งโครงการและนักวิชาการในท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเเละเป็นธรรม

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเชิญร่วมงานสืบชะตาลำเซบาย แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เตรียมงานสืบชะตาลำน้ำเซบายครั้งที่ 1 หวังคนในชุมชนร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ในพื้นที่ พร้อมเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน