ลีซูเชียงดาว ร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกห้ามเปิดโฮมสเตย์ไม่เท่าเทียม

เวลาประมาณ 10.00 น. (6 พ.ย.2562) ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนชนเผ่าลีซูจากบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 […]