นักข่าวพลเมือง : ลุงแดงนักดูนก

การช่างสังเกต และเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบๆตัว เป็นลักษณะเด่นของนักนิยมธรรมชาติ ที่สามารถฝึกฝนเรียนรู้ทักษะได้ เช่นเดียวกับ “ลุงแดง”ไกด์ดูนกแหล่งบ้านแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีซึ่งนอกจากการดูนกเพื่อความสวยงามแล้วการทำความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจรวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของนกโดยเฉพาะนกหัวโตมลายูซึ่งหาดูได้ยากยังเป็นภารกิจสำคัญของคนในชุมชนที่นี่ติดตามเรื่องนี้กับคุณสุภาวดี มานิชนักข่าวพลเมืองตำบลแหลมผักเบี้ย ออกอากาศวันที่ […]