ชาวบ้านลุ่มน้ำชีสุดทน! บุกศาลากลางร้อยเอ็ด ร้องน้ำท่วมซ้ำซาก รัฐแก้ปัญหาไม่คืบ

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด เข้ายื่นหนังสือถึงรมว.เกษตรฯ ผ่านผู้ว่าฯ เร่งเปิดประชุมแก้ไขปัญหา ภายใน 15 วัน

เครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูน ประกาศร่วมฟื้นฟูวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอีสาน

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ภายใต้โครงการโขง ชี มูล ประกาศร่วมฟื้นฟูวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอีสาน เพื่อทรัพยากร เพื่ออนาคตของชุมชนและลูกหลาน

จวก รมว.เกษตรฯ ‘ฟื้นโครงการผันน้ำโขงเติมอีสาน’ ไม่เคยทบทวนบทเรียนผลกระทบ

เครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำอีสาน เสนอรัฐศึกษาผลกระทบจากโครงการโขง-ชี-มูล เดิมก่อนผลักดันโครงการต่อ ชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยทบทวนบทเรียนเรื่องการจัดการน้ำที่ผ่านมาเลย  23 มี.ค. 2558 ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่างร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน ได้จัดเวที วิเคราะห์แนวนโยบายขั้นพื้นฐานการจัดการจัดการทรัพยากรน้ำอีสาน […]

ภาคประชาชนลุ่มน้ำอีสาน เสนอคว่ำร่าง ‘พ.ร.บ.น้ำ ฉบับมัดมือประชาชน’

26 ก.พ. 2558 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …  ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ […]

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีร้องรัฐมนตรีเกษตรฯ หารือการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อน

แกนนำกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย  ลุ่มน้ำชี  นัดพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเวลา 10.00 น.  หลังจากที่กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด และเขื่อนยโสธร-พนมไพร […]

ชาวบ้านลุ่มน้ำชี ร้อง คสช. ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

๒๒ กรกฎาคม, ยโสธร –  ที่กรมทหาราบที่ ๑๖ จังหวัดยโสธร ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าเขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย จังหวัดยโสธร […]