นักข่าวพลเมือง : ลูกจ้างในสวนยาง

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกษตรกรชาวสวนยางเผชิญกับปัญหาราคายางตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้นักข่าวพลเมือง CITIZEN REPORTER สะท้อนปัญหาจากมุมมองของลูกจ้างกรีดยาง ที่ต้องเผชิญทั้งความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจ ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. […]