นักข่าวพลเมือง : ร้อยลูกปัดเรื่องเด็กอาเซียน

เพื่อสร้างสมาธิและจิตนาการให้เด็กๆ ลูกหลานแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมร้อยลูกปัดสีสันสดใส จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมของโครงการศึกษาบ้านเด็กเร่ร่อน นำมาปรับใช้ในห้องเรียน ฝีมือการสร้างสรรค์ของเด็กๆ ที่นั่นจะเป็นอย่างไร ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเช้า […]