นักข่าวพลเมือง : เจิง ดาบล้านนา

เจิง หรือ เชิง เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนล้านนาในอดีต ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ เช่น เจิงมือเปล่า เจิงดาบ เจิงง้าว สมัยก่อนเจิงใช้ในสงคราม […]

มอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ให้พ่อครูแม่ครู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน […]

นักข่าวพลเมือง : 720 เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่มีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ บงบอกถึงลมหายใจของล้านนาที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนมาอย่างยาวนาน เมื่อเมืองเชียงใหม่ อายุ 720 ปี คนเชียงใหม่ จะสืบทอดเรื่องราวนี้ ผ่านวิธีไหน ทีมผลิตภาคพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ความต่างท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ช่วงนักข่าวพลเมือง citizen reporter วันนี้นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงพื้นที่  เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและพบว่าที่นี่ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้  หนึ่งในนั้นคือ ศิลปะลวดลายการตกแต่งของวัดที่แตกต่างไปจากวัดในแถบล้านนาทั่วไป […]