นักข่าวพลเมือง : อนิเมชั่น Rabbit Cycle

วัฏจักรชีวิต เกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งจะเป็นอย่างไรหากวัฎจักรชีวิตของกระต่ายได้ถูกเล่าเรื่องผ่านวัฏจักรการเกิดฝน ที่กระต่ายสามารถเกิด หล่น และระเหยลงมาเป็นหยดฝนได้ ติดตามความความน่ารักของแอนิเมชั่น “Rabbit Cycle” กันเลย  ออกอาศวันที่ 19 […]