นักข่าวพลเมือง : ครัวตาลล้านนา

ลูกหลานคนเมืองโพง จังหวัดน่านจะพาเราไปที่บ้านของเขาค่ะ เมืองโพง หรือ อำเภอสันติสุข เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้ง ยวน ลื้อ […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกลอน

นอกจากความม่วนซื่นโฮแซว “หมอลำกลอน” ยังเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมการขับร้องบทกลอนโต้ตอบกัน ที่แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้ขับร้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง ติดตามความพยายามสืบต่อศิลปะพื้นบ้านนี้ของคนรุ่นใหม่กับ Citizen reporters คุณเจนจิรา เพียจันทร์ […]

นักข่าวพลเมือง : ฟ้อนละครภูไท

ไม่เพียงแต่สำเนียงภาษาและเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะ ที่บ่งบอกความโดดเด่นของชาวภูไท  วันนี้ Citizen Reporter สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะพาไปรู้จักศิลปะการแสดง “ฟ้อนละครภูไท” มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการนำมาขยายผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ออกอากาศวันที่ […]

มองคอร์รัปชั่นผ่านมุมมองทางวัฒนธรรม

ผู้เขียนเคยได้อ่านงานศึกษาปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไนจีเรีย[i] ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นสูงที่สุดในโลก และได้สะดุดใจกับข้อสังเกตที่ว่าแท้จริงแล้ว คนไนจีเรียส่วนใหญ่เองก็ต่างไม่พอใจกับปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศของเขา โดยมองว่าหากประเทศปราศจากซึ่งคอร์รัปชั่นแล้ว ความร่ำรวยในทรัพยากรธรรมชาติของไนจีเรียคงทำให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

นักข่าวพลเมือง : รับน้องมุสลิม

การรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เพื่อนๆ นักศึกษาปรับตัว และเกิดความภาคภูมิใจในคณะหรือสถาบันของตนเอง แต่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีเพื่อนๆ มุสลิมจำนวนมาก พวกเขาจะมีรูปแบบการรับน้องตามวัฒนธรรมของมุสลิมอย่างไร ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ […]

นักข่าวพลเมือง : คนรุ่นใหม่อนุรักษ์การขับเสภา

การขับเสภาในปัจจุบันนี้ หารับชมได้ยาก เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเรานี้ก็อาจเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานีได้มีการจัดโครงการเสภาร้อยศพขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการขับเสภา และยังเป็นการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมอีกด้วย ติดตาม: นักข่าวพลเมือง […]

‘เสภาร้อยศพ’ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง การเรียนรู้ควบคู่การอนุรักษ์

รายงานโดย: ณรงค์ วงค์ไชย  สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา การขับเสภาคือ การเล่านิทานชนิดหนึ่ง โดยใช้ทำนองและท่วงท่าวิธีให้เกิดความน่าฟัง ดึงดูความสนใจ ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ […]

1 2 3 4