จ่อบินตรง เลย – หลวงพระบาง รองรับแผนท่องเที่ยว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”

สืบเนื่องจากจังหวัดเลยได้เสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด  สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  4 เมือง  2 ประเทศ  เชื่อมโยงจังหวัดเลย  แขวงหลวงพระบาง  นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย  ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  […]

ก้าวสู่ ‘ประชาคมอาเซียน’ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รายงานโดย: อัสมีนี แวสมาแอ   31 ส.ค. 2558 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดเสวนา “เปิดประตูสู่อาเซียน […]

นักข่าวพลเมือง : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสิน­ธุ์จะพาเราไปเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนห­ลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่จังหวัดพิษ­ณุโลก ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : สังคมพหุวัฒนธรรม

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ไปติดตามการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันของชาวบ้านในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย.2558 เวลา 05.00น.

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกับการเรียนรู้คนรุ่นใหม่

นักข่าวพลเมือง วันนี้จะพาไปดูอีกความพยายามเรียนรู้ศิลปะ­พื้นบ้านของชาวอีสาน อย่าง “หมอลำ” ของคนรุ่นใหม่ ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS […]

1 2 3 4