ขัวบุญวัดติโลกอารามหลังวิสาขบูชา:กว๊านพะเยา

เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 28 พค.2559 ได้ไปไหว้หลวงพ่อศิลา กลางกว๊านพะเยา ที่ วัดติโลกอาราม และได้สังเกตุบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมาทำบุญที่นี่.. ถึงแม้เทศกาลวันวิสาขบูชาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ที่นี่ขัวบุญวัดอโศการาม กลางกว๊านพะเยาอย่างเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวพุทธที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ […]

ขัวบุญวัดติโลกอารามหลังวิสาขบูชา:กว๊านพะเยา

เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 28 พค.2559 ได้ไปไหว้หลวงพ่อศิลา กลางกว๊านพะเยา ที่ วัดติโลกอาราม และได้สังเกตุบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมาทำบุญที่นี่.. ถึงแม้เทศกาลวันวิสาขบูชาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ที่นี่ขัวบุญวัดอโศการาม กลางกว๊านพะเยาอย่างเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวพุทธที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ […]

ย้อนรอยกู้วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

ย้อนรอยกู้วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาอันลือเลื่อง…บันทึกเหตูการณ์โดย..นายยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา..ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นการบันทึกเรื่องราวอันยาวนานกว่า 9 ปี […]

เชิญร่วมทำบุญ”เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559″ ณ ขัวบุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

การจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27″เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559″ จังหวัดพะเยาจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27 ภายใต้ชื่อ“เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี […]