วันแรงงาน’ 59 – ขบวนแรงงานร้องรัฐขึ้นค่าจ้าง คุมราคาสินค้า รับอนุสัญญา ILO ปฏิรูปประกันสังคม

1 พ.ค. 2559 เนื่องในวันกรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ในปีนี้ขบวนของผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ […]

แรงงานยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึง นายกฯ พร้อมเคลื่อนขบวนวันกรรมกรฯ ทวงความคืนหน้า

นักสื่อสารแรงงานสระบุรี รายงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึงนายกฯ วันที่ 1 พ.ค.นี้ […]

‘จิตรา คชเดช’ กับ ประชาธิปไตยของแรงงาน

ผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาช้านาน หากแต่ภายใต้ระบบทุนนิยมซึ่งเน้นกำไรสูงสุดในทุกวันนี้ คุณภาพชีวิตของแรงงานดูเหมือนจะสวนทางกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโต  เป็นความไม่เป็นธรรม ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า  แต่ไม่ว่าเราจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตาม การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมนั้นอยู่คู่กับประวัติศาสตร์แรงงานไทยมาตลอดเช่นกัน ก(ล)างเมืองสนทนา วันที่ 27 […]