นักข่าวพลเมือง : วันชาติพันธุ์ชาวเล

พูดถึงเกาะลันตา จังหวัดกระบี่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ยังเป็นถิ่นฐานของชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ยที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลค่ะ วันนี้เราติดตามนักข่าวพลเมืองมูลนิธิชุมชนไท ไปดูบรรยากาศการเตรียมงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 6 ที่บ้านสังกาอู้ หมู่บ้านชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ย ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะจัดงานนี้เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลแล้ว พวกเขายังต้องการสื่อสารเรื่องราวของชาวเล ให้สังคมได้รับรู้ […]