สิทธิที่อยู่อาศัย คือสิทธิมนุษยชน

เครือข่ายสลัม 4 ภาค เลื่อนกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ไปวันที่ 6 พ.ย. ร้องรัฐดูแลคนจนเมือง แก้ปัญหาที่ดินทำกินในระดับนโยบาย

นโยบายไร้การมีส่วนร่วม = นโยบายที่ไร้ประโยชน์สำหรับประชาชน

คมสันติ์ จันทร์อ่อน กองเลขาเครือข่ายสลัม 4 ภาค อีกไม่กี่วันก็จะถึง ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาไว้ว่าวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมวลมนุษยชาติ แต่กลับเกิดการขาดแคลน […]

นักข่าวพลเมือง : เสียงสะท้อนชุมชนริมคลอง

นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการจัดระเบียบและแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลอง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนริมคลองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง นักข่าวพลเมือง Citizen Reporters ลงพื้นที่ชุมชนเสือน้อย เขตลาดพล้าว ชุมชนริมคลองสาธารณะที่ถูกกำหนดให้ต้องย้ายที่อยู่อาศัย […]

นักข่าวพลเมือง : รณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

การมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ แต่ในปัจจุบันยังมีคนที่ยังประสบปัญหานี้อยู่ เนื่องในวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก ทางภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลและสหประชาชาติ ติดตามกันนักข่าวพลเมือง […]

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยกับ ‘การคุ้มครองผู้บริโภคไทย’ แค่ไหนถึงเป็นธรรม?

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2558 (ณ วันที่ 30 ก.ย. 58) พบลักษณะปัญหาเรื่องการผิดสัญญาก่อสร้างล่าช้ากลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 […]

1 2