ประชุมวางแผนประการเขตอภัยทานเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช 23 ต.ค. 57 ที่ป่าชุมชนหนองสนวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.ที่ศาลาประชาคมบ้านตำนักไทรหมูที่ ๒๐ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง […]