นักข่าวพลเมือง : วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสดำ

เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานกับเรื่องใกล้ตัว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสดำ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  ซึ่งมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆให้น้องๆได้ฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยค่ะ  ติดตามเรื่องนี้จากกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ ออกอากาศวันที่ 28 ส.ค. […]