ขอเชิญชาวพุทธทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรม”วันวิสาขบูชา”ที่ขัวบุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

การจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27“เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559” จังหวัดพะเยาจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27 ภายใต้ชื่อ”เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี […]

ขอเชิญชาวพุทธทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรม”วันวิสาขบูชา”ที่ขัวบุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

การจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27“เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559” จังหวัดพะเยาจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27 ภายใต้ชื่อ”เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี […]