นักข่าวพลเมือง : กิจกรรมวันเด็กบ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย

เพื่อเปิดพื้นที่ความคิดเห็น และการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ ชาวบ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นพร้อมกับงานบุญของชุมชนเมื่อวันที่ 15-17 มกราคมที่ผ่านมา […]

มึดา หนทางสู่ฝันกับเยาวชนไร้สัญชาติ

อาจเป็นความใฝ่ฝันของพี่ด้วยว่า “ถ้าเรียนจบนิติศาสตร์หรือกฎหมาย พี่จะนำความรู้ของพี่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติ ตอนนี้ก็เหมือนทำตามความฝันอยู่ ที่จะนำความรู้ของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องไร้สัญชาติเหมือนกัน” ความใฝ่ฝันที่เกิดขึ้นจากการไร้สัญชาติของ มึดา นาวานาถ อดีตเด็กไร้สัญชาติ ชาวเผ่ากระเหรี่ยง […]