นักข่าวพลเมือง : วันแรงงานสากล

หลายเหตุผลที่ทำให้กลุ่มแรงงานออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิการและค่าแรงขั้นต่ำ เป็นประจำทุกปี โดยฉพาะปีนี้  ปีที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น  การเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่ยังมีรายได้น้อย สามารถดำเนินชีวิตได้คล่องตัวมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่นักข่าวพลเมือง  เครือข่ายแรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับเราในวันนี้ ออกอากาศวันที่ […]