นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Game Grean

นักข่าวพลเมือง อนิเมชันเรื่อง Gamer Grean ผลงาน ของภูริชญ์ กิตติธีรานุรักษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สะท้อนสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยติดเกม จนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ […]

นักข่าวพลเมือง : เพศศึกษากับวัยรุ่น

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามกิจกรรมให้ความรู้ “เพศศึกษากับวัยรุ่นในยุคอาเซียน” เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับนั­กข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS

ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช้าวันนี้ ( 19 สิงหาคม 2558 ) ที่โรงแรมใบบุญเพลส […]