นักข่าวพลเมือง : วิทยาลัยผู้สูงอายุ

คุณอัจฉรา ทังนะที เพื่อนๆจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพาไปดูกิจกรรมของนักเรียนสูงวัย ที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่นอกจากจะเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแล้ว สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน […]

นักข่าวพลเมือง : ความยุติธรรมหนองกินเพล

กว่า 40  ปีที่ชาวบ้านใน ต.หนองกินเพลและ ต.บุ่งหวาย    อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ต่อสู้เพื่อทวงถามความยุติธรรมในที่ดินของตัวเองหลังมีการออกระวางโฉนดทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านหลายคน รวมถึงนายวิทยา […]