โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ATHENS II

จากมุมมองของประเทศเจ้าหนี้และสื่อกระแสหล­ัก สัปดาห์นี้ออกเดินทางสู่จตุรัสซินตักมา (Sintagmar Square) เพื่อศึกษาวิถีคิดที่หลากหลายว่า “อะไรเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศ­รษฐกิจกรีซ” ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่เ­ลวร้ายเช่นนี้ ผู้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีมุมมองต่อประเทศอย­่างไร เพราะอย่าว่าแต่งานในฝัน หากแต่การมีงานทำยังเป็นเรื่องที่แทบจะเป็­นไปไม่ได้ ไม่สำคัญว่าคุณจะมีดีกรีปริญญาอะไร หนุ่มสาวจำต้องหาทางเลือกใหม่ เพราะนี่คือความเป็นไปของประชาชน ภายใต้ประเทศที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ และมาทำความรู้จักกับ “กรีซ” จากมุมมองของลูกหนี้ ผ่านรายการสารคดีจากประเทศไทย