นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวประมงเชียงคาน

วัฒนธรรมความเชื่อ นับเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดแนวปฏิบัติของชาวประมงพื้นบ้านใน อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเชื่อว่าต้องมีการทำพิธีเลี้ยงเรือเพื่อเป็นสิริมงคลหากหาปลาได้ตามจำนวนต้องการ คุณสมพงษ์ พัฒนปรีดาพันธุ์ นักข่าวพลเมืองจังหวัดเลย เก็บเรื่องราวของคนหาปลากับเรือในแม่น้ำโขงมาแบ่งปัน l […]