นักข่าวพลเมือง : การแสดง สืบสานวิถีถิ่น ศิลป์เบิกฟ้า นคราจัมปาศรี

การแสดง แสง สี เสียง “สืบสานวิถีถิ่น ศิลป์เบิกฟ้า นคราจัมปาศรี” จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาการก่อตั้งเมืองมหาสารคามซึ่งยาวนานกว่า 150 ปี […]

นักข่าวพลเมือง : เขื่อนน้ำอูนสกลนคร

 ติดตามวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้เลี้ยงกระบือ บริเวณรอบๆ “เขื่อนน้ำอูน” ที่สร้างกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำสงคราม ในพื้นที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร  ซึ่งระดับน้ำในเขื่อนลดลง และสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อหญ้าบริเวณรอบๆเขื่อนซึ่งเป็นอาหารของกระบือ […]

นักข่าวพลเมือง : สวนผักแรงงาน

คุณ Nay Chi  นักข่าวพลเมืองเมียนมา ส่งผลงานผ่านการผลิตจากมือถือ มาสื่อสารกับเราถึงวิถีชีวิต แรงงานเมียนมาในประเทศไทย เขาบอกเผ่าผ่านสวนผักเล็กๆ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]

นักข่าวพลเมือง : ป้องกันควันไฟป่าโดยวิถีชุมชน

มาตรการ “60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด” ถูกกำหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน 9 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง […]

นักข่าวพลเมือง : นาเกลือบางแก้ว

 เช้าวันนี้ เดินทางไปกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ไปเยี่ยมชม และพูดคุยไถ่ถาม เรื่องราววิถีชีวิตของชาวนาเกลือ ที่ ต.บางแก้ว […]

นักข่าวพลเมือง : ปั้นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูล

ทั้งผืนดินทำกิน  แหล่งทรัพยากรป่าบุ่งป่าทาม ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยแม่น้ำมูล ซึ่งเปรียบเป็นเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ  และเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำมูล ชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลขึ้น เป็นปีที่ 2  ติดตามเรื่องนี้จากกลุ่มผลิตสื่ออิสระ […]

นักข่าวพลเมือง : พรานปลาบ้านผาชัน

บ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่ชาวบ้านมีวิถีการทำประมงริมโขงค่ะ เช้าวันนี้ นักข่าวพลเมืองคุณกมล หอมกลิ่น มูลนิธิสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี […]

1 2 3 4 5