นักข่าวพลเมือง : แรงงานกลางกรุง

แม้อยู่ไกลบ้าน แต่วิถีชีวิตในวันว่างของชาวอีสาน ในเมืองกรุง ยังคงรวมกลุ่มกันหาอาหารจากท้องนา และหนองน้ำ ที่ยังคงพอมีให้เห็นใกล้ๆเขตเมือง เช้านี้คุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง ตามแรงงานโรงเลื่อยไม้ […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวมอแกนบ้านทุ่งหว้า

วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อาศัย­อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ผูกพันกับท้องทะเลมาอย่างยาวนาน พวกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการทำประมง มาวันนี้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องปรับตัวและสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างไร นักข่าวพลเมือง Citizen Reporterลงพื้นที่ชุมชนชาวมอแกน บ้านทุ่งหว้า อ.ตะกั่วป่า […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตชาติพันธุ์มันนิ

แม้จะอาศัยอยู่ในภาคใต้เหมือนกัน แต่ที่ผ่านมาผู้ผลิตภาคพลเมืองทีมนครมีเดีย รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์มันนิผ่านเรื่องราวจากการบอกเล่าเท่านั้น พวกเขาจึงเดินทางเข้าไปในป่าบริเวณทิวเขาบรรทัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ  ออกอากาศวันที่ 29 ธ.ค. […]

นักข่าวพลเมือง : ตกปลาแบบลาหู่

วันนี้ Citizen Reporter นำเสนอเรื่องราวจากผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองทีมรักษ์ลาหู่ ซึ่งเป็นชาวลาหู่ บ้านแกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยากสื่อสารว่าชาวลาหู่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันและพึ่งพิงผืนป่า การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขา […]

นักข่าวพลเมือง : ลานตากข้าว

หลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้ว ชาวนาบางส่วนจะยังไม่ขายข้าวในทันทีเพราะว่าราคายังต่ำอยู่ก็เลยเก็บไว้รอราคาที่สูงขึ้น แต่ก่อนจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางพวกเขาก็ต้องตากข้าวให้แห้ง ซึ่งช่วงนี้เองชาวนาที่ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จึงใช้ถนนในชุมชนซึ่งมีจำนวนรถสัญจรไป-มาไม่มากนักเป็นลานตากข้าว ติดตามจากนักเรียนลูกชาวนากับ “ครูอัตตาจ้าง” […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าบ้านแม่ซา

เพื่อให้มีความเข้าใจต่อวิถีชีวิตของผู้คนในบริบทสังคมปัจจุบันมากขึ้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาพัฒนาชุมชน  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีความแตกต่างจากการเรียนในสาขาวิชาทั่วไป โดยนิสิตจะต้องลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์และใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนเพื่อเก็บ ข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน  และวันนี้คุณเฉลิมพงศ์ […]

1 2 3 4 5