นักข่าวพลเมือง : เทพาอุดมสมบูรณ์

ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนใน อ.เทพา จ.สงขลา ที่มีความผูกพันและอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรที่สร้างรายได้นับร้อยล้านบาทต่อปี แต่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะคุ้มค่ากับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรหรือไม่ วันนี้นักข่าวพลเมืองได้รวบรวมการสื่อสารผ่านทาง เพจพลังพลเมืองร่วมสร้างภาคใต้น่าอยู่ เฟซบุ๊กที่เครือข่ายจากหลากหลายชุมชนสร้างขึ้นเพื่อสื่อ สารถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรของอำเภอเทพา ติดตามในรายการ […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวมอญริมแม่น้ำปิง

ชาวมอญเป็นชนชาติที่อยู่คู่กับการก่อร่างสร้างเมืองลำพูนมายาวนานค่ะ เรียบริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณบ้าน หนองดู่ จังหวัดลำพูน จึงยังคงมีชุมชนชาวมอญ ที่แม้วิถีชีวิตของชาวมอญที่นั่นจะเปลี่ยนไปหลังการ พัฒนาพื้นที่ แต่พวกเขายังคงเดินหน้ารักษา ภูมิปัญญาดั้งเดิม […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าปกาเกอะญอ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามคุณปรางค์ทิพย์ ศรีไทย นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้วิถีชีวิต ความผูกพันของชาวปกาเกอะญอกับผืนป่าของพวกเขา ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ติดตามรายงานจาก […]

นักข่าวพลเมือง : นกกรงกับคนใต้

นักข่าวพลเมืองจากภาคใต้ ทีมนครมีเดียจะพาเราไปทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้ผ่านการแข่งขันนกกรงหัวจุกที่มีตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ติกตามจากนักข่าวพลเมือง วันใหม่ ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 05.00 […]

นักข่าวพลเมือง : เรือนแพเมืองพิษณุโลก

 “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลกที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนจังหวัดพิษณุโลกและคนไทยในสมัยก่อนที่มีวิถีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกับสายน้ำน่าน จนเรียกกันว่าชุมชนเรือนแพ แต่ปัจจุบันชุมชนชาวแพเริ่มหายไป จะเป็นเพราอะไร นักข่าวพลเมือง C-Reporters นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พาเราลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบจากชุมชนเรือนแพหนึ่งในเอกลักษณ์ของ จ.พิษณุโลก […]

นักข่าวพลเมือง : ปางควายเวียงหนองหล่ม

การเปลี่ยนแปลงของ เวียงหนองหล่ม พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบให้ วิถีชีวิต และอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้าน รอบพื้นที่ชุ่มน้ำเปลี่ยนไป ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรริมโขง

ไปร่วมกันติดตามการเดินทางหาสาเหตุว่าอะไรทำให้วิถีเกษตรกรรมริมฝั่งโขงที่ จ.เชียงราย หายไป กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 1 ส.ค.2558

1 2 3 4 5