นักข่าวพลเมือง : ‘กลอ : หอย’ อาหารดีตามฤดูกาล

แม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แต่ชาวบ้านที่นั่นก็มีความพยายามในการปรับตัวหาอยู่หากินอาหารตามฤดูกาล และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามในข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ 9 […]

นักข่าวพลเมือง : ไข่มดแดง

อาหารพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงไข่มดแดง ไม่เพียงแต่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนและชุม­ชน แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะบ่งชี้ความอุดมสม­บูรณ์ของสภาพแวดล้อมด้วย ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 2 มิ.ย.2558

นักข่าวพลเมือง : จุดเปลี่ยนคนทำบาตร

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS จะพาคุณผู้ชมไปสะท้อนมุมมองคนทำบาตรพระ ที่วิถีสมัยใหม่เปลี่ยนไป ทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลง ออกอากาศในข่าวค่ำไทยพีบีเอส วันที่ 10 พ.ค. 58

1 3 4 5