นักข่าวพลเมือง : อาหารหน้าแล้ง

เข้าสู่ช่วงปลายเดือนเมษายนแล้ว อากาศก็ยิ่งดูแห้งแล้งมากขึ้นนะคะ บางพื้นที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติก็แห้งขอด แต่อย่างไรก็ตามวันนี้คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์จะพาลงทุ่งนาไปดูวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งของชาวบ้านซำ-บ้านตาตา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จะได้อะไรมาติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างนั้น    l […]

นักข่าวพลเมือง : สืบสานศิลปะท้องถิ่น “ฟ้อนกลองตุ้ม”

วันนี้นักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกศ ร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับความพยายามที่จะสืบสานศิลปะท้องถิ่น “การฟ้อนกลองตุ้ม” ของเยาวชนโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีย์ประชาสรรค์) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยการนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน […]

นักข่าวพลเมือง : ฮักบึงบูรพ์ กลุ่มเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุใน ต.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ได้กลายมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงที่สนใจเรื่องการทอผ้า การฟ้อนรำ ไปจนถึงการทำขนม และการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ติดตามเรื่องนี้จากกลุ่มเยาวชนศรีสะเกษติดยิ้ม […]

นักข่าวพลเมือง : ขนมไปรกะซัง ขนมแห่งภูมิปัญญาชาวกูย

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปติดตามการทำ “ขนมไปรกะซัง” ขนมโบราณของชาวกูย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีส่วนผสมเป็นแป้งเหนียวและมะพร้าวอ่อน ‪ ออกอากาศ: ‎ข่าวเที่ยงThaiPBS‬ […]

นักข่าวพลเมือง : งานเทศกาลดอกลำดวนบาน จ.ศรีสะเกษ

Citizen Reporters สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ยังมีภาพบรรยากาศงานแสดง แสง สี เสียง เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณี […]

นักข่าวพลเมือง : คนเยอราษีไศล

ตามประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อกันมา ชาวเยอ เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์อีสานที่อพยพมาทางเรือ และมาตั้งรกรากอยู่ติดกับริมแม่น้ำมูล ที่ตำบลเมืองคงในปัจจุบัน ชาวเยอ จึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์ กับแม่น้ำมูลมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช้าวันนี้ นักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : กะนากวย เส้นทางสามัคคี

“กะนากวย เส้นทางสามัคคี” คือ ชื่อเรียกถนนเส้นใหม่ของชาวบ้านซำและบ้านตาตา ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และใช้ประโยชน์จากถนนเส้นดังกล่าวเพื่อสัญจรไปไร่นาร่วมกัน  […]

1 2 3 4 5 7