นักข่าวพลเมือง : ปราสาทปรางค์กู่ ศาสนสถานอันเก่าแก่ จ.ศรีสะเกษ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปที่ปราสาทปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอม ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าหนึ่งพันปี  โดยคนในชุมชนให้ความเคารพบูชา และดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ‪ ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : บอกฮักราษี บอกฮักชุมชน จ.ศรีสะเกษ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปเรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมชุมชน  ผ่านงานมหกรรมศรีสะเกษติดยิ้มปี 2 ตอนบอกฮักราษี ซึ่งคนในชุมชนร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน และเป็นการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาความรู้ต่างๆ ของแต่ละชุมชนอีกด้วย  ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ปลูกมันในนาข้าว

ฤดูแล้งเช่นนี้มันสำปะหลังเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรบ้านตาตา ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษค่ะ เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ดูแลง่าย และให้ผลผลิตเร็ว ซึ่งนอกจากจะปลูกในไร่แล้ว พวกเขายังปลูกมันสำปะหลังในนาเพื่อใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าอีกด้วยติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ ที่นี่ […]

นักข่าวพลเมือง : ปั้นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูล

ทั้งผืนดินทำกิน  แหล่งทรัพยากรป่าบุ่งป่าทาม ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยแม่น้ำมูล ซึ่งเปรียบเป็นเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ  และเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำมูล ชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลขึ้น เป็นปีที่ 2  ติดตามเรื่องนี้จากกลุ่มผลิตสื่ออิสระ […]

นักข่าวพลเมือง : หนังบักตื้อ

เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ องค์กรเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ในพื้นที่จึงร่วมกันจัดงานงานมหกรรมศรีสะเกษ “ติดยิ้ม”ปี2 ถนนสายวัฒนธรรมลำน้ำมูล ตอน บอกฮักราษี ขึ้น […]

นักข่าวพลเมือง : นาตาบอด

พื้นที่นาของชาวบ้านตาตา ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ไม่มีถนนตัดผ่านเข้าถึงหรือที่เรียกว่า“นาตาบอด”ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางสัญจรนะคะ รวมถึงการขนส่งพืชผลทางการเกษตร     ซึ่งเบื้องต้นพวกเขาจึงรวมกลุ่มพยายามแก้ปัญหากันเอง   […]

1 2 3 4 5 6 7