นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนนอกกรอบ

นักข่าวพลเมืองค่ำนี้ ติดตามเรื่องราวจากเด็กๆชาวกวย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับชุมชนผ่านความเป­็นลูกชาวนาโดยอิงอาศัยวิถีดั้งเดิม ทั้งวางเบ็ด ใส่ปลา เพื่อหาอยู่หากินจุนเจือครอบครัว อีกทางหนึ่ง ผ่านห้องเรียนใบใหญ่อย่างท้องนากับต้นข้าว­สีเขียว […]

นายกฯ สำโรงปราสาทพร้อมลุยขุดคลอง เมินมติแก้ไขปัญหาทับที่ดินทำกินชาวบ้าน

นายก อบต.สำโรงปราสาท ลั่น พร้อมเดินหน้าขุดลอกคลอง ตามงบประมาณปี 59 ยัน ไม่สนปัญหาทับที่ทำกินที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน รวมทั้งไม่ฟังเสียงมติที่ประชุมเมื่อ 7 […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานบุญ

นักข่าวพลเมืองวันนี้เป็นเรื่องราวจากชุมช­นชาวกวย จ.ศรีสะเกษ ที่คนในชุมชนร่วมใจกันสร้างพระเจดีย์แม้จะ­ไม่มีค่าตอบแทน ติดตามนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 3 ส.ค. 2558

นักข่าวพลเมือง : ‘กลอ : หอย’ อาหารดีตามฤดูกาล

แม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แต่ชาวบ้านที่นั่นก็มีความพยายามในการปรับตัวหาอยู่หากินอาหารตามฤดูกาล และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามในข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ 9 […]

นักข่าวพลเมือง : กอนเซก ศิษย์วัฒน์กตัญญู

ยังมีเรื่องราวสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับนักข่าวพลเมืองนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตตาจ้าง กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ต.โพธิ์กระสังข์  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  ที่พาเราไปรู้จักในอีกหนึ่งแง่มุมความผูกพันของเยาวชนกับวัด ผ่าน “กอนเซก” หรือ ศิษย์วัฒน์ ซึ่งสะกดด้วย  -วัฒน์- ที่มาจากคำว่าวัฒนธรรม โดยทุกครั้งที่มีกิจกรรมภายในชุมชน  “กอนเซก”  เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงาน […]

ประชุมวางแผนประการเขตอภัยทานเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช 23 ต.ค. 57 ที่ป่าชุมชนหนองสนวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.ที่ศาลาประชาคมบ้านตำนักไทรหมูที่ ๒๐ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง […]

1 4 5 6 7