ศรีสะเกษ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล นายจำเนียจ ไชยภักดิ์ กำนันตำบลท่าคล้อ ประธานชมรมคนรักในหลวงตำบลท่าคล้อได้กล่าวว่า ตำบลท่าคล้อพื้นที่ทางการปกครอง ๑๓ หมู่บ้านจำนวนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ๔๐ คน […]

1 5 6 7