ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ เคลื่อนขบวน ‘ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง’ ยื่นผู้ว่าฯ เลยสอบวินัย

ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย เดินขบวนถือป้าย “เอาประธานสภา อบต.เขาหลวง ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง” […]

ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ เคลื่อนขบวน ‘ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง’ ยื่นผู้ว่าฯ เลยสอบวินัย

ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย เดินขบวนถือป้าย “เอาประธานสภา อบต.เขาหลวง ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง” […]