ประชุมวิชาการ “ศาสนากับรัฐ: Fundamentalism, Secularism และ Post-Secularism”

โครงการประชุมวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา “ศาสนากับรัฐ: Fundamentalism, Secularism และ Post-Secularism” ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดี […]

คุยหลังห้องเรียนเพศวิถี กับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

หลังจากรายการสารคดีก(ล)างเมือง ตอน “ห้องเรียนเพศวิถี” เผยแพร่ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 การถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเพศวิถีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กลายเป็นบทสนทนาที่ร้อนแรงกว้างขวาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เรามีโอกาสได้นั่งลงสนทนากับ […]

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนตาดีการูสะมิแล

โรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาอาหรับ ภาษารูมีและมาลายูที่สำคัญเพื่อให้เด็กมีความรู้เรื่องศาสนามากขึ้น ติดตามได้จาก นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS     ออกอากาศข่าวเที่ยง วันที่ […]

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : ปุจฉา “ปฏิรูปวงการสงฆ์” วิสัชนา “พระไพศาล วิสาโล”

กรณีวัดพระธรรมกายกับพระพุทธศาสนาไทย
บทบาทมหาเถรสมาคมกับการปกครองสงฆ์
แนวทางปฏิรูปแก้ปัญหาวงการสงฆ์

วิจักขณ์ พานิช: ไม่ได้พูดว่ารัฐต้องไม่มีศาสนา

ไอ้พวกไม่มีศีลมีธรรม ตามมาด้วยข้อหาไม่เคารพสถาบันสงฆ์ ลุกลามไปถึงขนาดคิดล้มล้างศาสนา เพิ่มดีกรีความเผ็ดร้อนตามลำดับ แปรผันตามอารมณ์ของสาธุชนจะเลือกสรรเพื่อมอบให้ วิจักขณ์ พานิช หนึ่งเสียงที่ผลักดันให้เปลี่ยนแปลงสถานะพุทธศาสนาในเมืองไทย โดยการแยกศาสนาออกจากรัฐ

1 2