นักข่าวพลเมือง : เจิง ดาบล้านนา

เจิง หรือ เชิง เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนล้านนาในอดีต ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ เช่น เจิงมือเปล่า เจิงดาบ เจิงง้าว สมัยก่อนเจิงใช้ในสงคราม […]

นักข่าวพลเมือง : กระบี่กระบอง อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือ มีรูปแบบท่วงท่าประกอบไปด้วยท่าต่าง ๆ เช่น การถวายบังคม การขึ้นพรม การรำ อาวุธในการต่อสู้มี ดาบ พลอง […]