นักข่าวพลเมือง : ไก่เขียวห้วยทราย ความร่วมมือพัฒนาไก่สายพันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่สวยงาม เหมาะสำหรับการประกวด มีความแข็งแรงเฉพาะ และสามารถขายเป็นไก่เนื้อได้ คือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองของงานพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านห้วยทราย จ.เพชรบุรี จนเกิดเป็น “ไก่เขียวห้วยทราย” ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS 12.50 […]

นักข่าวพลเมือง : อาชีพปศุสัตว์ บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

หลังมีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การปศุสัตว์จึงเป็นทางเลือกของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ และโคนม ‪ ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS‬ 12.50 ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : วิกฤตภัยแล้งกระทบการเลี้ยงโคนม

เรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นโจทย์สำคัญของชุมชนห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีมาตลอด ทำให้คนในชุมชนหันมาเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชมานานแล้ว โคนมเองก็เป็นสัตว์สำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปีนี้เช่นกัน นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่พาเราไปทำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้น   ติดตามได้ใน รายการที่นี่ThaiPBS ออกอากาศ 3 มี.ค.59 […]