นักข่าวพลเมือง : กอนเซก ศิษย์วัฒน์กตัญญู

ยังมีเรื่องราวสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับนักข่าวพลเมืองนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตตาจ้าง กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ต.โพธิ์กระสังข์  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  ที่พาเราไปรู้จักในอีกหนึ่งแง่มุมความผูกพันของเยาวชนกับวัด ผ่าน “กอนเซก” หรือ ศิษย์วัฒน์ ซึ่งสะกดด้วย  -วัฒน์- ที่มาจากคำว่าวัฒนธรรม โดยทุกครั้งที่มีกิจกรรมภายในชุมชน  “กอนเซก”  เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงาน […]