จับตาเส้นทางปฏิรูป : จัดการการศึกษาโดยท้องถิ่น

การลงมือปฏิรูปการศึกษาที่จังหวัด กับข้อเสนอการกระจายอำนาจและสร้างสภาการศึ­กษาที่จังหวัด ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้