นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนทางเลือก “สะเนพ่อง”

ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากเดิมชุมชนที่นี่มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอยู่แล้ว […]

นักข่าวพลเมือง : หลักสูตรชีวิต

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น และผู้ทำหน้าที่จัดการศึกษาก็มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันมีน้อยคนที่จะทราบว่า ภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชนก็สามารถเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกหลานของตนเองได้แล้ว ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่ภาคประชาชนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเอง โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

นักข่าวพลเมือง : กลุ่มคนหลงราย-คนบนเนิน

กลุ่มคนหลงรายและคนบนเนิน รวมกลุ่มกันช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ครั้งนี้พวกเขารวมตัวกันไปที่บ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อก่อสร้างห้องน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters […]