เลือกตั้ง 62 : รัฐสวัสดิการ สิทธิพลเมืองไม่ใช่สังคมสงเคราะห์

เครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ชี้การเพิ่มจำนวนของคนไร้บ้านในเมืองใหญ่เป็นอีกดัชนี้ชี้วัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

นักข่าวพลเมือง : พัฒนาคนไร้บ้าน จากผู้รับเป็นผู้แบ่งปัน

ไปดูภารกิจของ อดีตคนไร้บ้านที่พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเขามาอยู่ในศูนย์พักพิง และรวมตัวกัน แบ่งปันอาหารให้เพื่อนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 22 มิ.ย.2558 เวลา […]