นักข่าวพลเมือง : เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

โรคมือเท้าปากเป็นอีกโรคหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปี คุณอรุณรัตน์ ดิษฐวรกุล นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ที่นั่นมีการจัดการและดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ออกอากาศวันที่   4 ก.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : ครัวกลางเมืองแก

อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมจะส่งผลต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ เทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จึงร่วมกับแม่ครัวในชุมชนคัดสรรอาหารกลางวันของเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีเมนูหมุนเวียน ถูกต้องตามหลักโภชนาการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่    ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง มูลนิธิสื่อสร้างสุข […]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ครั้งที่1 / 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ  ครั้งที่1 / 2558                 เมื่อวันที่ 3 กค. […]