6 องค์กรสิทธิ ร้องยุติใช้กระบวนการยุติธรรมจำกัดเสรีภาพ-สิทธิฯ จี้ปล่อยตัวนักกิจกรรมทันที

28 มิ.ย. 2559 องค์กรสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) […]

นักกฎหมาย-องค์กรสิทธิฯ ร้องหยุดคุกคามการทำงาน ‘ทนายความ 14 นศ.’ หลังถูกตรวจยึดรถ

27 มิ.ย. 2558 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ออกแถลงการณ์ขอให้ยุติการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ จากกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ขอเข้าตรวจค้นรถของนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ […]

ยูเอ็นแนะไทยหยุดตัดฟันยาง-เลิก ‘คำสั่ง คสช.’ละเมิดสิทธิในที่ดิน-ทรัพยากร ปชช.

ยูเอ็นแนะไทยหยุดตัดไม้ยาง เลิกคำสั่ง คสช.ที่กระทบสิทธิในที่ดิน-ทรัพยากรของประชาชนในนามแผนแม่บทป่าไม้ฯ และการลดภาวะโลกร้อน คุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองทั้งด้านสิทธิในที่ดิน การศึกษา และวัฒนธรรม ทั้งเสนอให้นำหลักการสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีทุกฉบับที่ประเทศไทยลงนามและให้สัตยาบันบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่ 9 มิ.ย. […]

เปิดรายงานคู่ขนาน ‘สิทธิที่ดินป่าไม้-สุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์’ องค์กรสิทธิฯ ไทยส่งถึงยูเอ็น

องค์กรสิทธิมนุษยชนในไทยจัดส่งรายงานคู่ขนานถึงคณะกรรมการ ESCR กรณีพื้นที่ดินป่าไม้ เรียกร้องสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลด้านสุขภาพของชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย เสนอเพิกถอนคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 […]