C-Site report: แรงสั่นสะเทือนของใจในวันบังคับใช้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน

“สิทธิของคนอยู่กับป่า” เส้นทางเดินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และเมื่อมีกฎหมายก็ยังคงมีคำถามตามมา ว่าจะบังคับใช้ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เริ่มต้นมาได้หรือไม่

เครือข่ายผู้หญิง 38 จังหวัด ห่วงกฎหมายป่าชุมชน-อุทยานใหม่กระทบการทำมาหากิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างทางเพศสภาพในการจัดการป่าชุมชนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมตัวแทนแกนนำผู้หญิง จาก 38 จังหวัดทั่วประเทศร่วม เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการป่าไม้ เสนอเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในงานป่าไม้ ดันคณะทำงานขับเคลื่อน 3 ปี