นักข่าวพลเมือง : เดินรณรงค์โรงไฟฟ้าถ่านหินปัตตานีสู่เทพา

นักข่าวพลเมือง ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน ติดตามความร่วมมือของประชาชนหลากหลายกลุ่มที่ร่วมเดินเท้าระยะทางกว่า 40 กิโลเมตรจาก จ.ปัตตานี ไปยังบ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา […]

นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง

สันทรายชายหาด เป็นหาดทรายที่เกิดจากการทับถมกันเป็นเวลายาวนานของทรายเม็ดเล็กๆ จากการพัดมาของลมทะเล ซึ่งวันนี้นักข่าวพลเมือง จากศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนมีเรื่องราวการร่วมมือกันของคนที่นั่น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง เพื่ออนุรักษ์ป่าสันทราย ทรัพยากรท้องถิ่นของพวกเขาเอาไว้ ค่ำนี้ในรายการ ที่นี่ […]