สกน.ลำพูน จี้รัฐแก้ไขปัญหาทุจริตที่ดินลำพูน เร่งนำร่องธนาคารที่ดิน

เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.) รายงานว่าเมื่อวันที่ 7ก.ค.2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน […]

ภาคประชาสังคมเหนือร้องทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ ชี้กระทบชุมชนบนพื้นที่สูง-คนอยู่กับป่า

ภาคประชาสังคมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เสนอทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบนพื้นที่สูง-ประชาชนที่อยู่ในเขตป่า ด้านแกนนำ สกน.ถูกเชิญไปร่วมกินข้าวเที่ยงแจงชวนทหารมาพบที่ศาลากลางฯ และรับฟังปัญหาของชาวบ้าน แต่สุดท้ายถูกยกเลิกนัดหมาย ที่มาภาพ: สื่อเล็กๆ ขบวนชุมชน  […]

สกน.เคลื่อนจับตากฎหมายเพื่อ ปชช. นับถอยหลัง สปช.พิจารณา “โฉนดชุมชน-ธนาคารที่ดิน” 27 พ.ค.นี้

19 พ.ค. 2558 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เข้ายื่นหนังสือถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนการผลักดันร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน 4 […]

ล้อมกรอบเสรีภาพ: ประยงค์ ดอกลำไย ชี้ พ.ร.บ.ชุมนุม การลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยกฎหมาย

ประยงค์ ดอกลำไย เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.) และที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ให้สัมภาษณ์โต๊ะข่าวพลเมืองว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันในปัจจุบัน “การชุมนุมโดยสงบเปิดเผย…ปราศจากอาวุธ  เป็นสิ่งที่ทำได้จนกลายเป็นจารีตประเพณีของสังคมไทยไปแล้ว […]

1 2