ทีดีอาร์ไอชี้อนุโลม ‘นั่งท้ายกระบะ’ ตอกย้ำแค่ใช้ กม.ไม่แก้ปัญหา เสนอปรับแนวคิดความปลอดภัยทางถนน

นักวิจัยทีดีอาร์ไอสะท้อนมุมมองกรณีรัฐถอยคำสั่ง ‘ห้ามนั่งท้ายกระบะ’ ตอกย้ำการบังคับและใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหา ทั้งยังมีแรงต้านจากสาธารณะ เผยสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ตั้งแต่ 57 มีแต่เพิ่มขึ้น เสนอปรับแนวคิดลดอุบัติช่วงเทศกาล รวมทั้งก่อน-หลัง 7 วันอันตราย พร้อมทางแก้ยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนและคุณภาพชีวิตประชาชนระยะยาว

นักข่าวพลเมือง : การละเล่นพื้นบ้าน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่าน คนที่บ้านดงเมืองน้อย อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน แทนการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงที่น้ำมีน้อย เพื่อให้คนในชุมชนยังคงได้มีกิจกรรมร่วมกัน และยังเป็นการอนุรักษ์การละพื้นบ้าน ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง บ้านดงเมืองน้อย […]

นักข่าวพลเมือง : สงกรานต์วิถีคนใต้ร่วมใจ save the water

สงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนไทยนิยมเล่นน้ำเพื่อคล้ายร้อนในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงวัยในชุมชนและจัดกิจกรรมเล่นสงกรานต์วิถีคนใต้ร่วมใจ save water ที่วัดบ้านปากน้ำเพื่อเป็นการประหยัดน้ำในการเล่นสงกรานต์แล้วยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม l […]

นักข่าวพลเมือง: สงกรานต์ปฏิรูป

สงกรานต์ปีนี้ชาวพะเยาต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติภัยแล้งที่ทำให้กว๊านพะเยา แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาในจังหวัดพะเยา มีปริมาณน้ำลดลงมากที่สุดในรอบหลายปี นักข่าวพลเมืองวันนี้มีมุมมองที่น่าสนใจของชาวพะเยาเกี่ยวกับการสืบทอดประเพณีสงกรานต์ท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ออกอากาศวันที่ 13 เม.ย.59 เวลา 21.45 น.

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ระบบรองรับสังคมสูงวัย

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ก­ฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาช­นส่วนรวม

นักข่าวพลเมือง : รดน้ำดำหัวแบบล้านนา

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา หลายคนกลับบ้าน เพื่อเยี่ยมเยือนผู้ใหญ่ที่เคารพ และรดน้ำดำหัวเพื่อความเป็นสิริมงคล     วันนี้นักข่าวพลเมือง C-reporters  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สื่อสารเรื่องราวการขอพรจากผู้ใหญ่ตามแบบฉบับล้านนา […]

นักข่าวพลเมือง : ควันหลงสงกรานต์ วันเติมพลังครอบครัว

ช่วงนักข่าวพลเมือง  ไปดูควันหลงวันสงกรานต์กับความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ที่ใช้โอกาสวันหยุดยาวที่ผ่านมา  พบหน้ากันเพียงปีละครั้ง ติดตามกับ นักข่าวพลเมือง C-reporters   ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันที่ 6 พ.ค. […]

1 2