เวที สช.ดัน “พลเมืองตื่นรู้-ปฏิรูปราชการ-ชุมชนจัดการตนเอง” วางรากฐานใหม่ระบบสุขภาพ

สช.เปิดเวทีสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ ดึงทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หวังเสนอต่อ สปช. อย่างเป็นรูปธรรม ชี้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องสร้าง “พลเมืองตื่นรู้” และผ่าตัดใหญ่ระบบราชการ ลดอำนาจส่วนกลาง […]

เรื่องเล่า…การเดินทางสายพัฒนา

เรื่องเล่า…การเดินทางสายพัฒนา ถือเป็นการเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับของ สช. ที่พยายามสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกต่อ เพื่อให้ทีมงาน เพื่อนพี่น้องนักพัฒนาได้เรียนรู้ร่วมกันครับ สำหรับการเดินทางทริปนี้ของผมเป็นไปอย่างไม่ตั้งใจนักเนื่องจากช่วงเดือน มกราคมที่ผ่านมาต้องยอมรับค่อนข้างมีเวลาให้กับตัวเองน้อยมาก แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ ทุกอย่างคลี่คลายเลยมีเวลาจัดสรรให้กับตัวเองทำงานในหลายด้านได้ดีขึ้นบ้าง […]

1 2