จาก 921 เหลือ 19 จุดฮ็อตสปอตในเชียงราย นาทีนี้เป็นอย่างไร ฝุ่นควันภาคเหนือ 2560

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภาคเหนือ เปิดเวทีเสวนาสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือ หลังประสบปัญหาวิกฤติหมอกควันเป็นพิษ (เกินค่ามาตรฐาน 10 PM) นานกว่า 10 ปี และถอดบทเรียนจากเชียงรายทำอย่างไรจึงสามารถลดจุดฮ็อตสปอต จาก 921 เหลือเพียง 19 จุด

นักข่าวพลเมือง : หมอกควัน

แม้ว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยกรมควบคุมมลพิษ จะอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางซึ่งหมายถึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่สำหรับคนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นควันมาอย่างต่อเนื่อง จะมีมุมมองอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา […]