นักข่าวพลเมือง : ภูเวียงแล้งมาก

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับความเดือดร้อน จากสถานการณ์แล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ออกอากาศวันที่ 10 มี.ค. 59 @ 21.50 […]