รับสมัครผู้ผลิตภาคพลเมืองอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ “Young อยู่ดีมีแฮง” ปี 2562

“อยู่ดีมีแฮง” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง เปิดรับสมัครผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตชุดสื่อออนไลน์ “Young อยู่ดีมีแฮง” ปี 2562 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

มาแล้วหมายศาล! เหมืองทองเลยอุทธรณ์คดีฟ้อง “รายการนักข่าวพลเมือง TPBS” หมิ่นประมาท

ศาลส่งหมายถึง 5 จำเลย คดีที่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด เจ้าของสัมปทานเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย ฟ้องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและบุคลากรฐานหมิ่นประมาท-พ.ร.บ.คอมพ์ โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องชี้ยังคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

ดูข้อมูล 5 คนสุดท้ายชิง ผอ.ไทยพีบีเอส ‘อดีตรอง ผอ.ไทยพีบีเอส-อดีตผู้จัดการ สสส.’ ติดโผ

7 ม.ค. 2559 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรอบที่ 1 จำนวน […]

เปิดประตูอาเซียน ผ่านมิติสังคมวัฒนธรรม

มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญและซับซ้อนพอสมควร ยิ่งในยุคสมัยที่ความเป็นรัฐชาติขีดแบ่งประชากรออกเป็นหมู่เหล่าอย่างชัดเจนและแข็งกร้าว นั่นยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความปริร้าวในความเข้าใจ
31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส มีการจัดเสวนาน่าสนใจ เปิดประตูสู่อาเซียน รู้เขา รู้เรา ผ่านมิติสังคมวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ ในหัวข้อ ก้าวสู่ประชาคมเดียวอย่างกลมเกลียวผ่านมิติวัฒนธรรม โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ (ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม) ประภัสสร เสวิกุล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554 ผู้บุกเบิกโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน) อานันท์ นาคคง (อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร) และ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เเละนักเขียนรางวัลศรีบูรพา)