นักข่าวพลเมือง : สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย

การร่วมกันถอดบเรียนและร่วมกับออกแบบแผนชุมชนที่ผ่านมา ทำให้คนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีรู้ว่าชุมชนมีปัญหาอะไร และจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนมีสุข หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องหนีสิน นักข่าวพลเมืองกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้ลงพื้นถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการชุมชนของคนหนองสาหร่ายผ่านสถาบันการเงินชุมชน ติดตามในวันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ […]